Ouders

 

Wij vinden het erg belangrijk om ouders te betrekken bij de school en de ontwikkeling van hun kind.

Elke 13 weken nodigen we ouders/verzorgers uit voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

Heeft u tussendoor vragen? Neem dan contact op met Taalschool Leeuwarden. Wilt u een leerkracht spreken, dan kan dit ‘s middags na 14.45 uur.

Taalschool Leeuwarden verwacht dat:

  • uw kind op tijd op school is.
  • u uw kind op tijd afmeldt met een reden, voordat de les begint (vóór 09:00 uur).
  • u zich aan de leerplichtwet houdt. De school moet overtreding hiervan melden.
  • u toestemming vraagt om uw kind afwezig te laten zijn.
  • u alle informatie over uw kind die van belang is voor de school, met ons deelt.
  • uw kind zindelijk is (niet meer in zijn broek plast en zelf naar de wc kan) en zich zelf kan aan- en uitkleden.
  • u uw kind zodanig kleedt, dat het aan alle activiteiten op school mee kan doen.