Instanties

Stichting Proloog
Fonteinland 11
8913 CZ Leeuwarden

PCBO Leeuwarden e.o.
Marg. de Heerstraat 2
8921 AK Leeuwarden

Jeugdgezondheidszorg
GGD Fryslân
088 - 22 99 222

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
www.onderwijsgeschillen.nl
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030 - 280 95 90

Leerplichtambtenaar
Gemeente Leeuwarden
Afdeling onderwijs (leerplicht)
058 - 233 80 50

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
Sophialaan 20
Postbus 120
8900 AC Leeuwarden
088 - 669 60 60