Taalklas 1a

Taalklas 1A is een van de kleutergroepen op de Taalschool Leeuwarden. Kinderen tussen de 4 en 6 jaar komen bij ons spelen en leren. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Femke V er, op donderdag en vrijdag is juf Chiara er, op maandag, dinsdag woensdag en vrijdag is juf Femke W er en op donderdag is meester Tarik er.  

 

De kinderen in taalklas 1 leren woorden in het Nederlands doormiddel van thema’s. Alle kinderen bij ons in de klas zijn nieuw op school en de meesten moeten ook wennen aan het leven in Nederland en de gewoontes bij ons in de klas. In taalklas 1A krijgt ieder kind daar de kans voor. We zijn trots op alle kinderen die bij ons in de klas komen en zien vaak dat er al snel vriendjes en vriendinnetjes worden gemaakt.  

 

 

 

De kinderen van taalklas 1 gingen op zoek naar blaadjes, kastanjes en eikels!

   


Om de 2 á 3 weken hebben wij een ander thema. We lezen elke dag uit het boek wat te maken heeft met het thema. We leren woorden via woordkaartjes. De ene keer doen we memorie met de kaartjes of we benoemen wat er op staat. Alles wat wij leren op school gaat in een spelvorm. We maken knutselwerkjes die te maken hebben met het thema. We hebben met onze klas een eigen Yurls-pagina. Via deze QR-code kunt u op de pagina komen: