Ons onderwijs

 • Wij bieden meer dan op reguliere scholen Nederlandse taalonderwijs aan:                                          woordenschat, begrijpen, spreken, spelling en lezen. 
 • Natuurlijk krijgen onze leerlingen ook lessen in rekenen, creatieve vakken, wereldverkenning, sociale vaardigheden en gym.
 • Wij hebben twee kleutergroepen voor 4-6 jarigen.
 • Wij hebben vier groepen voor 6-12 jarigen. Deze vier stamgroepen zijn ingedeeld op leeftijd. Met technisch lezen en rekenen werken wij groepsdoorbrekend, zodat gelijke niveaus ook daar samen leren. 

Thuistaal 

De eigen thuistaal van onze leerlingen blijft belangrijk! 

 • voor kinderen die net in Nederland is het fijn als een andere leerling jouw taal ook spreekt
 • hoe fijn is het als je het rekenen niet begrijpt en dat een klasgenootje jou helpt in jullie eigen taal?
 • respect voor elkaar betekent ook respect voor elkaars taal
 • hoe fijn is het als jij de leerkracht woordjes kunt leren in jouw eigen taal? Juf of meester beseft dan hoe moeilijk het is om een nieuwe taal te leren. 
 • door jouw thuistaal te vergelijken met de Nederlandse taal (klanken, zinsbouw,...) leer je sneller


De vreedzame school 
Voor de lessen sociale vaardigheid en Burgerschap maken wij gebruik van de methodiek van De Vreedzame School. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een "democratisch burger" te zijn.
Tijdens deze lessen leren wij:

 

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • hoe je samen conflicten of ruzies op kunt lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 
 • open te staan voor de verschillen tussen mensen