Groepen

4-6 jarigen:

We hebben twee kleutergroepen (4-6 jaar). De namen van deze groepen zijn Mars en Venus.
Er zitten maximaal 16 leerlingen in een kleutergroep (indien mogelijk 1-2 meer)
Elke kleutergroep heeft elke dag een leerkracht én een onderwijsassistent.

6-12 jarigen:


Voor kinderen van deze leeftijd hebben we vier groepen, ingedeeld op leeftijd. Iedere groep heeft een onderwijsassistent. De namen van deze groepen zijn Saturnus, Jupiter, Neptunus en Aarde.
- in de stamgroepen zitten maximaal 18 leerlingen 
- iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau aan de vakken lezen, rekening en spelling.