Groepen

We hebben op beide locaties een kleutergroep (4-6 jaar):
TK1A op locatie EEstroom en TK1B op locatie Potmarge.
Er zitten maximaal 16 leerlingen in een kleutergroep (indien mogelijk 1-2 meer)
Elke kleutergroep heeft elke dag een leerkracht én een onderwijsassistent.

6-12 jarigen:
4 groepen, waarvoor 2 onderwijsassistenten per dag
- TK2B op locatie Potmarge
- TK 2-3-4 op locatie EEstroom: in deze stamgroepen zitten maximaal 18 leerlingen en worden ingedeeld      op niveau van de mondelinge Nederlandse taal.
- iedere leerling werkt op zijn/haar eigen niveau aan de vakken lezen, rekening en spelling.