TAALKLAS 4 

In onze taalklas 4 zitten leerlingen tussen de 11 en 13 jaar oud. Het niveau van de Nederlandse taal is al op een gevorderd niveau. De woordenschat wordt uitgebreid door met thema’s te werken; er worden woorden geleerd die bij dat thema horen. Hier maken we ook zinnen mee.

We werken bijvoorbeeld aan de thema’s natuur, muziek, feest, sprookjes, afval en milieu, verkeer en vervoer, talen, bouwen en maken, lichaam en gezondheid, sport en spel.

De leerlingen in taalklas 4 houden drie keer per jaar een boekbespreking. Ze lezen een boek en presenteren aan de klas waar het over gaat en wat ze ervan vinden.

Ook maken ze drie keer per jaar een werkstuk en houden hier een spreekbeurt over. De presentaties worden meestal met behulp van de computer gedaan. We leren de leerlingen hoe dat moet.

We willen de leerlingen ook goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. We praten daar veel over. Ook willen we de scholen bezoeken. Er zijn veel scholen voor het middelbare onderwijs. Juf Maaike en juf Patricia vertellen over hoe het Nederlandse scholensysteem en helpen bij het vinden van een passende vervolgschool, het maken van een keuze en het invullen van de inschrijfformulieren van de middelbare school.

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Maaike in de klas.

Op donderdag en vrijdag is juf Patricia in de klas.

Elke dag is er een onderwijsassistent om extra aandacht te kunnen geven in kleinere groepjes. In onze klas is dat juf Geiske, meester Marcel en juf Engelien.

We zijn trots op onze leerlingen. Ze werken hard en willen graag leren. Er is een positieve, warme sfeer in de school, dat werkt fijn voor ons allemaal!      
juf Maaike                     juf Patricia