TAALKLAS 2 


Taalklas 2 is de instroomgroep van Taalschool Leeuwarden. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die de Mondelinge Nederlandse Taal niet beheersen, starten in deze groep. Op maandag en dinsdag is meester Willem Wytze in deze klas, samen met meester Piter. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Marianne er. Op woensdag samen met juf Geiske en donderdag en vrijdag met juf Romana.

De kinderen in taalklas 2 leren de eerste woorden in het Nederlands. Alle kinderen bij ons in de klas zijn nieuw op school en moeten vaak nog wennen aan het leven in Nederland en de gewoonten bij ons op school. In taalklas 2 krijgen kinderen daar alle mogelijkheden voor. We vinden het erg dapper van alle kinderen hoe ze zich aan kunnen passen aan de nieuwe omgeving.

We zijn naast het leren van Nederlands ook bezig met rekenen, lezen, schrijven, knutselen, gymnastiek en muziek. Daarnaast zijn we een vreedzame school en leren we in leuke lessen hoe we met elkaar om gaan.

   
Voor het thema 'Natuur' zijn we naar buiten gegaan, en hebben we geleerd hoe slootwater eruit ziet en wat er allemaal leeft in de sloot.De getallenrij tot 10 hebben we buiten geoefend.