TAALKLAS 4 


Onze taalklas 4 is de kopklas van onze school. De leerlingen zijn tussen de 11 en 13 jaar oud.
We werken aan taal, spelling en rekenen.
De woordenschat wordt uitgebreid door met thema’s te werken, er worden woorden geleerd die bij dat thema horen.

Denk aan: reizen, beroepen techniek, feesten, vroeger, dieren, kunst, natuur en landen.

De leerlingen werken aan een werkstuk en houden een spreekbeurt. Het werkstuk maken zij op de computer. De spreekbeurten worden meestal via een presentatie op de computer gehouden. We leren de leerlingen hoe dit moet.

We willen de leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs en praten daar veel over. Ook willen we de scholen bezoeken. Er zijn veel scholen voor het middelbare onderwijs. Juf Maaike en juf Patricia vertellen over het Nederlandse scholensysteem en kunnen helpen bij het zoeken naar een passende school, het maken van een keuze en het invullen van het inschrijfformulier voor de middelbare school.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed kunnen redden in de maatschappij. We gebruiken lessen uit de Vreedzame School methode. Zo leren de leerlingen hun grenzen kennen, die van anderen te respecteren en omgaan met conflicten.

Op maandag tot en met woensdag is juf Maaike in de klas.
Op donderdag en vrijdag is juf Patricia in de klas.


      
juf Maaike                     juf Patricia                               

We zijn trots op onze leerlingen, zij werken hard en willen heel graag leren. Er is een positieve sfeer in de school, dat werkt fijn voor ons allemaal.